NYMEX汽油期货5月24日收盘报价        :17676

  以下是NYMEX汽油期货5月24日收盘价(单位:美元/加仑):
合约月份 开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌    成交量
18年6月  2.2588  2.2616  2.2297  2.2338  -0.0263  34,840
18年7月  2.2515  2.2562  2.2241  2.2282  -0.0265  61,376 
18年8月  2.2412  2.2452  2.2139  2.2177  -0.0262  23,320
18年9月  2.2162  2.2255B 2.1952  2.1986  -0.0267  18,374
18年10月 2.0858  2.0893B 2.065  2.0684  -0.0277  10,875
时间/2018年5月25日9时14分 关闭窗口