NYMEX汽油期货5月23日收盘报价        :17675

  以下是NYMEX汽油期货5月23日收盘价(单位:美元/加仑):
合约月份 开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌    成交量
18年6月  2.2592  2.2625  2.2248  2.2601  -0.0101  34,143
18年7月  2.256  2.2572  2.2195  2.2547  -0.0089  82,813
18年8月  2.2426  2.2462B 2.2093  2.2439  -0.008  36,681
18年9月  2.2237  2.2273  2.1908A 2.2253  -0.0058  23,373
18年10月 2.0857  2.0972  2.0609  2.0961  -0.0033  11,170
时间/2018年5月24日8时42分 关闭窗口